Annelien Meerts, Onderzoek & Advies
Home

 

Welkom bij Annelien Meerts, Onderzoek & Advies!

Annelien Meerts, Onderzoek & Advies is een jong adviesbureau, gespecialiseerd in onderzoek naar en advisering over ontwikkelingsvraagstukken. Door ervaring in zowel de (sociale) wetenschap als de ontwikkelingssector zorgt Annelien Meerts, Onderzoek & Advies voor goed onderbouwd onderzoek en professioneel advies.

Annelien Meerts, Onderzoek & Advies is opgericht door Annelien Meerts:een ambitieuze en analytische adviseur en onderzoeker met een hands on mentaliteit. Ze ondersteunt graag 'actieve wereldburgers, zoals sociale ondernemers, private initiatieven en migranten die de wereld willen verbeteren.

Annelien is goed in een innovatief idee uitwerken in een realistisch plan. Met een nuchtere en constructieve aanpak is ze goed in project management en het coordineren van activiteiten. Daarnaast heeft ze ervaring met het doen van (wetenschappelijk) onderzoek over diverse ontwikkelingsvraagstukken, zoals haalbaarheidsstudies, fondswerving en monitoring & evaluatie van projecten.

Lees verder om beter kennis te maken met Annelien Meerts, Onderzoek & Advies. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.


Welcome to Annelien Meerts, Research & Consultancy!

Annelien Meerts, Reseach & Consultancy is a young agency, specialized in research and consultancy on development issues. Because of experience in (social) science and the development sector, Annelien Meerts, Research & Consultancy takes care of well established research and professional consultancy.

Annelien Meerts, Research & Consultancy is founded by Annelien Meerts, an ambitious and analytic consultant and researcher with hands on mentality. She is passionate to support and facilitate 'active global citizens', such as social entrepreneurs, private initiatives or migrants, who aim to make the world a better place.

Annelien is able to mold their innovative ideas into a realistic plan. With a down-to-earth and constructive approach she is good in project management and coordinating events. She is also experienced in conducting (scientific) research on various development issues, such as feasibility studies, fundraising and the monitoring & evaluation of projects.

Read further to learn more about Annelien Meerts, Research & Consultancy. Let's see what we can do for each other!